«Մեգերյան Կարպետ» ընկերությունը  իրականացնում է անտիկ գորգերի և  կարպետնի  վերանորոգման աշխատանքներ, մասնավորապես  գորգերի  վնասված եզրերի ավելացում, պատռվացքների և անցքերի վերականգնում, ընդհանուր խավի  հավասարեցում: 

Անտիկ գորգերից և կարպետներից բացի, ծառաթյունը  իրականացվում է նաև  նոր և ցանկացած տեսակի գորգերի համար ևս: