Վասպուրական դիզայնով գորգերն արևմտահայկական անտիկ գորգերի վերարտադրությունն են:Այս գորգերն ունեն արտաքին հարուստ գրավչություն իրենց խոշոր ծաղկեփնջային դիզայնով ու վայելչակազմ դետալներով: Այն ներկայացնում է ազատ և համարձակ ոճ: