Ավանդական և կախարդական միջավայր: Մեգերյան Կարպետ  ընկերություն 
Էթնիկ  երաժշտություն: Միքայել Ոսկանյան և Միքս Արթ Ֆոլկ Քառյակ 
Ավանդական խոհանոց: Սեդրակ  Մամուլյան և «Արարատյան խոհանոց»
Սուրբ Ծննդի  ավանդական ծես: Տերյան  մշակութային  կենտրոն